Kandydat

  • Właściwym czasem przyjęcia sakramentu bierzmowania jest najwcześniej klasa VIII szkoły podstawowej.
  • Kandydat do przyjęcia sakramentu bierzmowania powinien być ochrzczony, wierzący i odpowiednio przygotowany.
  • Przygotowanie do bierzmowania jest trzyetapowe. Obejmuje przygotowanie dalsze, bliższe i bezpośrednie.
  • Przygotowanie dalsze dokonuje się w rodzinie, przez udział kandydata w katechezie szkolnej oraz katechezie parafialnej przygotowującej do sakramentów pokuty i Eucharystii.
  • Przygotowanie bliższe to regularny udział w katechezie szkolnej, uczestnictwo w życiu sakramentalnym zwłaszcza w niedzielnej i świątecznej Mszy św. oraz nabożeństwach.
  • Przygotowanie bezpośrednie ma charakter duchowy i polega przede wszystkim na systematycznym uczestnictwie kandydata w spotkaniach formacyjnych w parafii.
  • Kandydat powinien przystąpić do sakramentu bierzmowania w stanie łaski uświęcającej (bezpośrednio przed bierzmowaniem przystąpić do sakrament pokuty i pojednania).
  • Właściwym miejscem przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania jest parafia zamieszkania.
  • Przygotowanie do bierzmowania kończy się egzaminem połączonym z katechezą dopuszczającą do przyjęcia tego sakramentu.