Odpowiedzialni

Za przygotowanie kandydatów do bierzmowania oraz organizację uroczystości odpowiada proboszcz parafii.

Proboszcz wybiera cykl przygotowania (roczny lub trzyletni).

Proboszcz dobiera odpowiednią kadrę prowadzącą spotkania dla kandydatów.

Proboszcz dopuszczając kandydata do bierzmowania powinien uwzględnić opinię rodziców oraz nauczycieli religii.

Ostateczny egzamin do bierzmowania przeprowadzają wizytatorzy wyznaczeni przez Metropolitę Warmińskiego.