Świadek

Kto może być świadkiem bierzmowania?

Kanon 893 Kodeksu Prawa Kanonicznego mówi jasno: „Ten może spełniać zadanie świadka, kto wypełnia warunki określone w kanonie 874”, czyli „ten, kto […] posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
ukończył szesnaście lat […]
jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest”.

Świadek powinien wspierać bierzmowanego dobrą radą, czynem i modlitwą.

Uroczystość bierzmowania powinien przeżywać w stanie łaski uświęcającej i razem z bierzmowanymi przystąpić do Komunii Świętej.

Podczas udzielania sakramentu bierzmowania świadek kładzie prawą rękę na prawym ramieniu bierzmowanego.