Teologia

  • Osoby ochrzczone mogę przejść dalszy etap chrześcijańskiego wtajemniczenia przez sakrament bierzmowania. W nim otrzymują Ducha Świętego, który w dzień Pięćdziesiątnicy został zesłany przez Boga na Apostołów. Szafarze bierzmowania przez obrzęd wkładania rąk przekazują dar Ducha Świętego ochrzczonym.
  • Sakrament ten nazywa się bierzmowaniem (confirmatio), ponieważ utwierdza chrzest i umacnia łaskę chrzcielną.
  • Istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenie świętym krzyżmem (olejem zmieszanym z balsamem, poświęconym przez biskupa), którego dokonuje się wraz z nałożeniem ręki i przez słowa sakramentalne, właściwe temu obrzędowi. Takie namaszczenie dokonuje się na czole ochrzczonego ze słowami: „N., przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.
  • Skutkiem sakramentu bierzmowania jest specjalne wylanie Ducha Świętego, jak to, które zostało udzielone w dniu Pięćdziesiątnicy. Wyciska ono w duszy niezatarte znamię charakter, przynosi wzrost łaski chrzcielnej: zakorzenia głębiej w synostwie Bożym, ściślej jednoczy nas z Chrystusem i Jego Kościołem; pomnaża w nas dary Ducha Świętego; udziela specjalnej mocy do wyznawania wiary chrześcijańskiej.
  • Sakrament bierzmowania można otrzymać, tylko jeden raz.